+90 535 463 53 33
info@cemozluk.com

İdrar Kaçırma Nedenleri ve Tedavisi

İşlemin Yeri

Hastane

Anestezi Türü

Lokal

İşlem Süresi

60 DK

Taburcu Süresi

3-4 Saat

Aktivite Başlangıcı

30 Gün

Kadınlarda İdrar Kaçırma Tedavisi

Günlük yaşamda, beklenmedik ve istenmeyen bir şekilde idrarın idrar yolundan çıkışına “idrar kaçırma” denir. “Üriner inkontinans”, “istemsiz idrar kaçırma”, “idrar tutamama”, veya “mesane kontrolünün kaybı” olarak da adlandırılır. Toplumda özellikle kadınlarda sıkça görülen bir sağlık sorunudur.

Eğer üriner inkontinans sosyal yaşamınızı ve yaşam kalitenizi etkiliyorsa, mutlaka tedavi gerekmektedir. Çünkü bu durum utanılması gereken bir durum değildir ve normal yaşamın bir parçası olarak kabul edilmez. Birçok hastada basit yaşam tarzı değişiklikleri ve temel medikal tedavilerle ciddi sonuçlar elde edilebilir.

İdrar Kaçırma Tipleri

İdrar kaçırmanın sebeplerine bakıldığında 4 tip idrar kaçırma vardır.

Stres tipi idrar kaçırma:

Kadınlardaki idrar kaçırmanın en sık görülen nedenidir. Öksürme, hapşırma, ıkınma, gülme gibi karın içi basıncının arttığı durumlarda görülen idrar kaçırmadır. Mesane (idrar kesesi) ve üretrada (mesaneden dışarı açılan idrar kanalı) kapakçıkların ve pelvik taban kaslarının yetersizliği veya zayıflığı sonucu oluşur. En önemli sebepleri; gebelik, doğum ve menopozdur.

Urge inkontinans (sıkışma tipi):

Aniden gelen idrar yapma hissi ile idrarın kaçırılması olarak tanımlanır. Kişi tuvalete yetişemeden idrar kaçırma olur. Stres tipi idrar kaçırmadan farklı olarak pelvik tabandaki zayıflıktan değil, mesane kaslarının aşırı aktif olmasından kaynaklanır.

Miks tip idrar kaçırma:

Stres inkontinans ve urge inkontinansın bir arada olduğu durumlarda gözlenir.

Taşma tipi idrar kaçırma:

Mesane dolu olmasına rağmen his kaybı nedeniyle idrar yapma hissi olmaz ve mesane kapasitesini aşan idrar depolandığında taşma şeklinde idrar kaçırma görülür. Bu tip inkontinans mesane yaralanmaları, üretra tıkanıklığı, ileri evre diyabet (sinirlerde hasar vermiş), omurilik zedelenmesi ya da multipl skleroz gibi sinir sistemi hastalıklarında görülür.

İdrar Kaçırma Nedenleri

  • İlerleyen yaş
  • Menopoz (östrojen hormonunun azalmasına bağlı)
  • Doğum (zor doğum, iri bebek doğurma, çok sayıda doğum yapma…)
  • Diyabet
  • Obezite
  • Genetik (bazı kadınlarda bağ dokusunun gevşek olması)
  • Sistemik hastalıklar (kronik böbrek hastalıkları, astım, bronşit, multipl skleroz, parkinson gibi)

Geçici inkontinansa sebep olabilen durumlar: Alkol, aşırı sıvı alımı, mesane uyarıcıları, bazı ilaçlar (kalp ilaçları, hipertansiyon ilaçları), idrar yolu enfeksiyonları, kabızlık idrar kaçırma şikayetlerini artırabilir veya normal bireylerde de geçici idrar kaçırmaya neden olabilir.

İdrar Kaçırmanın Tanısı Nasıl Konulur?

İdrar kaçırmanın değerlendirmesinde; hangi tipte bir inkontinans olduğu ve şiddetini anlamak için hastadan alınan iyi bir tıbbi hikaye (anamnez) çok önemlidir. Ayrıntılı anamnez sonrasında kişinin fizik muayenesine geçilir. Fizik muayene, kişinin idrar kaçırma probleminin belirlenmesinde son derece önemlidir.

Muayene: Detaylı bir pelvik muayene ve idrar kaçırmanın gözlenmesi gerekir. Ayrıca rahim sarkması (desensus), idrar torbası sarkması (sistosel), bağırrsakların sarkması (rektosel) gözlenmelidir, ne derecede oldukları hakkında fikir edinilmelidir. Fizik muayenede hastaya bir takım testler uygulanır. Bu testlerden en sık uygulananları mesane boynunun vajinal yolla kaldırılarak bakıldığı “Marshall Testi” ile pamuk uçlu bir çubuk yardımı ile mesane boynunun hareketliliğinin ölçüldüğü “Q Tip Testi”leridir.

24 saatlik idrar günlüğü: Günlük alınan sıvılar ve idrara çıkma sıklık ve miktarını içeren bir formdur. Bu günlük doktora tanı ve tedavi için yardımcı olmaktadır.

İdrar analizi: İdrar yolu enfeksiyonları, idrarda kan veya taşa ait bulgular saptanabilir.

Postvoiding rezidü ölçümü (PVR): İdrar yaptıktan sonra mesanede kalan idrar ultrasonografi ile kolaylıkla ölçülmektedir. İşeme sonrası mesanede fazla miktarda idrar varlığı, idrar yollarında tıkanıklık veya mesanenin sinir ve kas tabakasında problem olabileceğini gösterir.

Ürodinamik tetkikler: Mesanenin dinlenme ve işeme esnasında basınçlarının ölçümü esasına dayalı testlerdir. İnkontinans tanısı için her zaman gerekli olmamakla beraber, inkontinansın tipini belirlemede yardımcı olabilir.

İdrar Kaçırmanın Tedavisi

İnkontinansın tedavisi tipine ve şiddetine göre planlanır. Konservatif tedaviler, çeşitli medikal veya cerrahi tedaviler hastaya göre bireyselleştirilmelidir.

Konservatif Tedaviler (Ameliyatsız Tedaviler)

Buradaki amaç mesaneyi taşıyan pelvik taban kaslarını ve mesane kaslarını güçlendirmektir.

Mesane Egzersizleri: İdrar yapmanın geciktirilmesi ve idrar hissi geldiğinde belirli süre tutarak mesane eğitimi ve güçlendirilmesi amaçlanır.

Pelvik Taban Kaslarının Eğitimi: Pelvik taban kaslarının egzersizleri “KEGEL EGZERSİZLERİ” vezikoüretral bileşkeye (yani mesane ve mesane çıkışındaki idrar kanalı açısı) olan desteği kuvvetlendirip, özellikle stres tipi idrar kaçırması olan hastalarda levator ani ve pelvik taban diafragmasını güçlendirdiği için tedavideki ilk basamaktır.

Elektriksel Stimulasyon: Anal ve vajinal elektrotlar kullanılır. Pelvik sinirlere uyarı vererek, pelvik taban kaslarının elektriksel stimulasyonlarla kasılması esasına dayanan bir tedavi biçimidir. Üretra çevresi kaslarda refleks kasılma yaparak, üretral kapanma basıncının artırılması amaçlanmaktadır. Çok sayıda seans gereklidir ve tedavi aylar boyunca sürmelidir. Günümüzde pek tercih edilen tedavi biçimi değildir.

İlaç Tedavisi

Östrojen Hormonu: Mesane mukozası ve mukoza altı dokusunun uyarılarak kan dolaşımının artırılması; bu şekilde düz kas yanıtının ve üretra kapanma basıncının artırılması için kullanılabilir. Lokal östrojen uygulaması 6 hafta boyunca gece yatarken 1-2 gr intravajinal uygulanır; idame dozu haftada 2-3 kezdir.

Antikolinerjik ve/veya Trisiklik Antidepresanlar kullanılarak özellikle urge (sıkışma) ve taşma tipi inkontinans tedavi edilebilinir. İdrar torbasının genişlemesini ve idrar kapasitesini artırıp, idrar torbasının istemsiz kasılmalarını baskılar.

Cerrahi Tedavi

Genellikle stres tipi inkontinans tedavisinde cerrahi tedavi tercih edilir. Cerrahi abdominal (karından açık kesi ile), laparoskopik veya vajinal yolla uygulanabilmektedir. Günümüzde cerrahi tekniklerin ilerlemesi ve sentetik mesh teknolojisinin oldukça ilerlemesine bağlı olarak en sık kullanılan “SLİNG (askı)” operasyonlarıdır.

Ameliyat Tipleri:

– Karından yapılan ameliyatlar: MMK-Burch-Marchall Marchetti Kranz veya Burch operasyonudur. Bunlar açık veya laparoskopik olarak yapılabilmektedir.

– Sling (Askı) Operasyonları: TVT, TOT ve mini-siling teknikleri.

– Artifisyel Üretral Sfinkter

– Periüretral Enjeksiyonlar: (Teflon, kollojen, otolog yağ…)

Sling (Askı) Operasyonları:

Sling yani askı ameliyaları en sık olarak stres inkontinans ve miks tip üriner inkontinans durumlarında uygulanmaktadır. Askı ameliyatlarının ortak noktası üretra ya da mesane boynunun tamamen altından geçip, pelvik askı oluşturulması, mesane boynu ve üretranın desteklenmesi esasına dayanan operasyonlardır. (TVT, TOT ve Mini sling) Hasta operasyondan bir gün sonra taburcu edilebilmekte ve hemen günlük yaşamına dönebilmektedir. Klinik tercih ettiğim sling operasyonları içerisinden genellikle TOT (TRANSOBTURATOR TAPE) ‘dur. Vajinal yolla üretra altı yaklaşık 1-2 cm’lik kesi ile yapılır. Yaklaşık yarım saat süren basit bir operasyondur. Başarı şansı %90’ın üstündedir. Uzun süre sonuçları oldukça iyi ve nüks olasılığı minimaldir.

Üriner inkontinans riskini azaltmak için öneriler:

– Şişman olguların kilo vermesi

– Kabızlıktan kaçınmak ve lifli gıda tüketimi

– İdrar kaçırmaya yol açan aktivitelerden kaçınmak

– Sigara (sigaranın bırakılması inkontinans riskini azaltır.)

– Mesane uyarıcılarından kaçınma (çay, kahve, kola gibi kafeinli içeceklerin tüketiminin azaltılması)

– Kronik öksürüğe yol açan hastalıkları tedavi ettirmek

– Kegel Egzersizleri (Özellikle gebelikte ve gebelik öncesi dönem olmak üzere, kegel egzersizlerinin günlük yaşamda yapılması inkontinans riskini azaltır.)

– Düzenli spor veya egzersiz.

Ani ve istemsiz olarak idrarın dışarı çıkışı olarak tanımlanır. Utangaçlık ve sıkıntı yaratan durumlardan bir tanesidir. Özellikle işyerinde ya da halka açık yerlerde olması, kişiye son derece sıkıntı yaşatır. İdrar kaçırma; aşırı derecede gülündüğünde, hapşırıldığında, ağır bir şey kaldırırken, otururken ya da ayakta dururken olabilir.

Klinik bulgularda tespit edilen dört tip idrar kaçırma vardır.

Stresten dolayı idrar kaçırma, en sık görülen türlerdendir. Genelde pelvis taban kaslarının zayıflığı bu duruma neden olur. Pelvik taban kasları, alt idrar yolunu destekleyen kaslardır. Eğer bu kaslar güçlü ise üretrayı idrar yapma zamanına kadar tutabilirler. Bu kaslarda herhangi bir zafiyet söz konusu ise karın iç basıncının artması ile birlikte üretra istemsiz olarak açılır ve idrar kaçar. Genelde bu duruma; gülme, hapşırma, öksürme gibi şeyler neden olur.

Çok fazla sayıda doğum yapan kadınlarda, normalden daha iri bebek doğuran kadınlarda, obeziteden dolayı, aileden gelen genetik özelliklerden dolayı ve menopoz başlangıcında bu duruma sık olarak rastlanır.

Mesane boşalmasını kontrol eden kasların zayıflığı durumlarında da bu sorun  görülebilir. Genelde bu kaslar üretrayı kapalı tutar ve idrar zamanına kadar gevşemezler. Sfinkter adı verilen bu kasların yetmediği durumlarda kişi idrarını tutamama  sorunu ile karşılaşır.

Urge tipi idrar kaçırma türünde ise sık ve güçlü tuvalete gitme isteği doğar. Ancak yetişemeden idrarın kaçtığı görülür. Bu durumun nedeni, mesane kaslarının normalden daha fazla güçlü olmasıdır.

Miks tipi idar kaçırma durumlarında ise stres ve diğer nedenlerden söz edilebilir.

Taşma tipi idrar kaçırma olayında, mesane kapasitesinin üzerinde idrar toplar ve idrar yapma zorunluluğu kişide oluşur. Kasların güçlü olmasına rağmen bir miktar idrar mesanenin çok dolu olmasından dolayı kaçar. Genelde bu duruma; pelvik kaslarının zarar görmesi, pelvik kaslarının normalden daha geniş olması, omurilik yaralanmaları, multiple skleroz gibi olaylar neden olur.

İdrar Kaçırma Tedavisi Nasıl Yapılır?

Nedenler farklı olduğu ve kişiden kişiye değiştiği için tedavi yöntemlerinde de değişiklikler söz konusudur. İdrar kaçırma olayında kişiye verilen bazı egzersiz hareketlerinin uygulanması en bilinen tedavi yöntemlerinden bir tanesidir.

Eğer pelvik kaslarında bir sorun varsa o zaman bölgesel ya da lokal anestezi altında çok kısa süren ameliyatlarla yüksek oranda sorun çözülüyor. Pelvik kaslarının güçlendirmek amaçlı uygulanan egzersizler hakkında bilgi almak için kegel egzersizleri nedir? sayfamızı ziyaret etmenizi öneririz.

İdrar Kaçırma Hakkında

Aşırı derecede gülmenin olması, hapşırmanın olması, otururken, ayaktayken ya da ağır bir şey kaldırıldığında idrar kaçırma problemi olabilir. Peki, klinik olarak idrar kaçırılmasının nedenleri ne olabilir? Merak ettiğiniz soruların yanıtı veriliyor. Hastalarımızın bu problem ile başvuru yapmasının ardından gereken incelemeleri yapıyoruz. Uzman kadromuz ile en iyi şekilde teşhisin konmasını sağlıyoruz.

Kadın Genital Estetik Tedavilerimiz
Talep Formu
Bizimle İletişime Geç
Hemen Bizi Arayın

+90 535 463 53 33