+90 535 463 53 33
info@cemozluk.com

Penis Eğriliği

İşlemin Yeri

Hastane

Anestezi Türü

Lokal

İşlem Süresi

60 DK

Taburcu Süresi

3-4 Saat

Aktivite Başlangıcı

30 Gün

Penis eğriliği, adından da anlaşılacağı üzere penisin dik açı dışındaki tüm hallerine denir. Yani, penis dik bir forma sahip olması gereken yerine sağa, sola veya aşağı, yukarı olacak şekilde deformasyon halindedir. Daha doğrusu, dik açı dışındaki tüm deformasyon halleri penis eğriliği olarak kabul edilir. Ereksiyon olduğu anda penisin 90 derecelik, yani dik açı ile sertleşmesi gerekir. Ancak, penis eğriliği olan hastalarda durum tam da bu şekilde değildir. Erkek ereksiyon olduğunda penis dik açı yerine farklı açılar ile sertleşme gösterir. Bu nedenle, 90 derecelik her açı için peniste belirli oranlarda deformasyon olduğunu söylemek doğru olur.

Penis eğriliği iki farklı şekilde ortaya çıkar. Bunlardan birincisi doğuştan olan, diğeri ise çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan eğriliktir. Her iki deformasyon hali de tedavi edilebilir ve penis olması gereken şekline getirilebilir. Yani, penis eğriliğinin sonradan ya da doğuştan olması, yapılacak tedavi için herhangi bir engel teşkil etmez. Şimdi, her iki penis eğriliği şekline daha yakından bakalım.

Penis kişiden kişiye farklılık gösteren biçimde olabilir. Erekte (sertleşmiş) pozisyonda hafif sağa veya sola doğru olması normaldir. Cinsel ilişkide penis eğriliği sık karşılaşılan bir estetik sorundur. Bu durum iki grupta karşımıza çıkmaktadır. Eğrilik doğuştan (konjenital penil kurvatur) olabileceği gibi, sonradan da ortaya çıkabilir.

Peyronie Hastalığı

Peyronie hastalığının sebebi tam olarak bilinmemekle birlikte; en sık nedeni cinsel ilişki sırasındaki travmalardır. Bu travmalar sonucunda tunica albuginea denilen korpus kavernozumu (penis içindeki kan akımını sağlayan yapı) saran kılıfta yırtılmalar olur ve kılıftaki iyileşme süresince fibröz plak oluşur. Bu oluşum genellikle penis dorsumunda (penis sırtında) oluşabileceği gibi bazen de penisin yan tarafında oluşabilir. Ortaya çıkan bu durum ereksiyonda penisin açılanma, eğriliğe neden olmaktadır. Sonuçta erekte olan penis asimetriye, öne, arkaya veya yana doğru bükülme yapabilir.

Araştırmalar gen aktivasyonunun ve iyileşme ile ilgili bağ dokusu bozukluklarının da Peyronie hastalığına sebep olduğunu düşündürmektedir. Vitamin E eksikliği, propranolol, metotreksat gibi bazı ilaçların uzun süreli kullanımı, diyabet, gut hastalığı, uzun süreli sigara kullanımı ile idrar yollarına yapılan cerrahi girişimlerin hastalığı tetiklediği iddia edilmiştir.

Peyroni hastalığında eğrilme bazen çok belirgin olabilir, cinsel birleşmeyi imkansız kılabilir ve partnerler için rahatsızlık verir. Peniste kitle ve eğrilme tüm erkeklerde görülmez ve aynı şiddette olmaz. İlerleyici bir hastalıktır. İlk başlarda ereksiyonda ağrı duyulmaya başlanır ve bu ağrılı dönem tedavisiz kaybolur. Kişi sert plakları penis şaftında hissetmeye başladığında ereksiyonda eğilme ve açılanmayı da fark eder. Bu nedenle geç kalmadan peniste ağrı veya kitle hissi varsa, şüphe ve sıkıntı yaşamadan, çekinmeden doktora başvurulmalıdır. Çünkü geçirdiğiniz her süre cinsel hayatınızı olumsuz etkileyebilir.

Peyronie Hastalığında Tanı

Peyronie hastalığının teşhisi için anamnez (hastadan alınan hikaye) ve fizik muayene yeterlidir. Elle plak hissedilir. Hikaye alınırken; hastalığın ortaya çıkış zamanı ve şekli (kronik ya da akut), hastalığın ilerleme şekli, kullanılan ilaçlar ve alışkanlıklar değerlendirilir. Cinsel hikayede; hastanın ereksiyon sağlamada herhangi bir zorluğunun olup olmadığı sorgulanır. Plağın tam olarak boyutu ve yerini belirlemek için ultrason yardımcı olabilir.

Peyronie Tedavisi

Hastalığın tedavisi için önce evresini bilmek gerekir. Hastalığın iki evresi vardır. Bunlardan instabil dönem “aktif faz, akut inflamasyon evresi” olarak nitelendirilen ilkinde hasta ereksiyon ile ağrı duyar. Bu ilk evre yaklaşık 12-18 ay arası devam eder.

İkinci ve stabil dönem “kronik inflamasyon evresinde ise hastalık tamamen oturmuştur. Peniste belirgin bir eğriliğin bulunduğu, sertleşme probleminin yaşandığı ve plağın boyutunun değişmediği dönemdir.

Tedavi seçiminde hastalığın hangi dönemde olduğunun bilinmesi önemlidir. Çünkü hastaların bazısında belirtilerin kendiliğinden kaybolabildiği, bununla birlikte %50’sinde ise hastalığın ilerlediği bildirilmiştir.

Peyronie nedeniyle başvuran hastalar eğer aktif dönemdeyseler daha çok ağızdan kullanılan ilaçlar ve eğriliğin daha ilerlemesini durdurmak amacıyla enjeksiyon tedavileri tercih edilir. Bu hastalar yaklaşık 1 sene sonra kronik döneme geçerler. Kronik dönemde ağrısı geçen hastada tek tedavi nedeni artık değişmeyen açının cinsel ilişkiyi güçleştirmesi veya penisteki eğriliğin eşler arasında soruna neden olmasıdır. Bu dönemde tercih edilen tedavi yöntemi cerrahidir.

Ağızdan Alınan İlaçlar:

Hastalık instabil dönemde ise veya plağın boyutu küçük, hafif bir penis eğriliği varsa, ağrısı yok ve cinsel fonksiyon bozukluğu söz konusu değilse ilaç tedavisi önerilebilir. İlaç tedavileri erken evredeki hastalarda tercih edilir. Fakat çok başarılı olmadıkları da bir başka gerçektir. Amaç olayın ilerlemesini engellemek, ağrıyı azaltmak ve ereksiyon kapasitesini korumaktır.

E-Vitamini:

Hala erken evredeki hastalığın en popüler tedavilerinden biridir. Çünkü hemen hiç yan etkisi yok denecek kadar azdır, kullanımı kolaydır ve ucuzdur. Penil dokuda bulunan sert plak yapısının oluşumunda sorumlu tutulan ve serbest oksijen radikalleri olarak adlandırılan moleküllerin üretimini azaltarak etkilediği düşünülmektedir.

Potaba (Potasyum Para-Aminobenzoat):

Anormal fibrotik doku oluşumunu engelleyen bir maddedir. 3 ila 6 ay arasında kullanılması gereklidir. Ayrıca mide-barsak sistemine yan etkileri olabilen ve pahalı bir ilaçtır.

Kolşisin: Dokudaki inflamatuar cevabı baskılar, kollojen üretimini azaltıp yıkımını artırır. Mide-barsak sistemine ilişkin yan etkileri vardır, ishale neden olabilir.

Tamoksifen: Steroid olmayan bu anti-östrojen ilacın inflamasyonu ve skar dokusunun yapımını baskılayarak fibrozisi azaltıcı etkisi olduğu gösterilmiştir. Mide-barsak sistemine ilişkin yan etkileri vardır ve saç dökülmesine neden olabilir.

Plağın İçine Uygulanan İlaçlar (İntralezyonal Enjeksiyon Tedavisi)

Bu tedavi şeklinde ilaç doğrudan penil plağın içine enjekte edilir ve ağızdan yapılan tedaviye alternatif bir yaklaşımdır. Buna intralezyonal enjeksiyon tedavisi adı verilir. Özellikle operasyon geçirmek istemeyen ya da hastalığın erken evresindeki erkekler arasında daha popüler bir tedavi seçeneğidir.

Plak içine kortizon enjeksiyonu, beden dışı şok dalgalı terapi (kurvatur düzelmesi ve plak boyunun azaltılmasında faydası tartışmalıdır. Ancak penisteki ağrıyı azaltabilir), penil traksiyon ve vakum aletleri (penis boyunun kısalmasını engellemek için) gibi bazı alternatif teknikler de kullanılmaktadır.

Cerrahi Tedaviler

Cerrahi tedavi artık penisteki sertleşmiş dokunun gerilemediği ve cinsel organda şekil bozukluğu nedeniyle ilişki kurmakta zorluk oluyorsa önerilir.

Hastalığın stabil döneminde ve ilaç tedavilerinden fayda görmeyen hastalara uygulanmaktadır. Ayrıca penisteki eğrilik 45 dereceden fazlaysa, hastada ereksiyon bozukluğu varsa ve penis boyunda ciddi kısalma varsa öncelikle cerrahi tedavi düşünülür.

Peyronie hastalığının cerrahi tedavisi penisin eğriliğinin cerrahi olarak düzeltilmesi ve Peyronie hastalığı ile birlikte sertleşme sorunu olan hastalarda penil protez yerleştirilmesi girişimlerini içermektedir. Cerrahi tedavi kriteri olarak belirlenmiş durumlar şunlardır:

– Bir yıldan daha fazla zamandır devam eden şiddetli penis eğriliği,

– Penil eğrilik ya da sertleşme bozukluğunun ilerlemesi ve son 3 aydır stabil kalması,

– Cinsel ilişkiyi engelleyecek derecede penis eğriliğinin varlığı,

– Penis boyunun ileri derecede kısalması.

Peyronie hastalığı ile birlikte sertleşme bozukluğu yakınması olan ve damarsal yetersizliği bulunan hastalarda genellikle penil protez yerleştirilmesi yapılır.

Penil Protez Yerleştirilmesi Operasyonları (Mutluluk Çubuğu)

Peyronie hastalığı ile birlikte sertleşme sorunu bulgularının bulunduğu hastalarda uygulanmaktadır. Penis eğriliğinin düşük derecelerde olduğu hastalarda tek başına protez yerleştirilmesi yeterli olmaktadır. Düşük dereceli penil eğriliklerde tek başına protez yerleştirilmesi eğriliği düzeltmezse, hastalarda plağının kesilmesi ya da kesilen plağın büyüklüğüne göre oluşan açıklığın yama ile kapatılması gibi ek operasyon gerekebilir.

Günümüzde gelişmiş ülkelerde genellikle 3 parçalı şişirilebilir penil protezleri tercih edilmektedir. 3 parçalı protez uygulamaları sonrası hasta ve eş memnuniyetleri %90’lara ulaşmaktadır.

Operasyonlar genel veya bölgesel (spinal/epidural) anestezi altında uygulanabilir.

Konjenital Penil Kurvatür (Doğuştan Olan)

Hastalar ilk geldiklerinde ilişkide zorlandıklarını, bazı pozisyonlarda ilişkiye giremediklerini, ilişki sırasında kendisinde ya da partnerinde ağrı olduğunu belirten şikayetlerle doktora başvururken, hastaların bir kısmı da hiç cinsel birliktelik yaşamadan eğriliğin ilişkiyi engelleyeceğini ya da eğrilikten rahatsız olmaları sebebiyle başvururlar. Ereksiyon sırasında fizik muayene ile kurvatürün izlenmesi ile tanı konur. (veya hastadan bu eğriliğin fotoğrafı istenir)

Konjenital penil kurvatür, penisin doğuştan itibaren bir yöne eğri olmasıdır. Bu penis genellikle normal veya normalden daha uzundurlar. Hastalar genellikle cinsel olarak aktif olmaya başladıkları 20’li yaşların başında bu durumun farkına varıp düzeltme için tarafımıza başvururlar.

Eğer eğrilik 30 dereceden fazla ve cinsel ilişkiye engel oluyorsa veya eğrilik fonksiyonel olarak bir sıkıntı yaratmamasına rağmen görünüm olarak rahatsızlık veriyorsa düzeltme yapılır.

Düzeltme ameliyatları genellikle penis uzun olduğundan uzun (konveks) tarafın kısaltılması ile gerçekleştirilir. Bu ameliyat genel veya spinal anestezi altında gerçekleştirilir. Penis cildi sünnet hattından açıldığından ayrı bir yara izi bırakmaz. Ameliyat sonrasında hasta aynı gün taburcu edilebilir ve ertesi gün gündelik işlerine geri döner. Hastanın yaklaşık 4-6 hafta kadar cinsel ilişkide bulunmaması iyi bir yara iyileşmesi açısından önemlidir.

Peniste Eğrilik Nedir?

Penil eğrilikler ya doğuştan oluşur ya da daha sonradan gelişir. Sonradan oluşan penil eğriliklere sebep olan hastalığa Peyronie hastalığı denir. Penil yapının temelindeki erektil cisimlerin dışındaki dokularda, penisin kıkırdağa benzer doku içerisinde, yani penisin etrafındaki kılıfların altındaki fibröz (bağ dokusu) plak oluşur ve erektil peniste eğriliğe neden olur. Genellikle penisin sertleşme sırasında yan tarafa doğru bükülmesidir. Fibröz plak penisin üst kısmında veya her iki tarafında olabilir. Nerede olursa olsun, sertleşmiş penis aşağı doğru eğrilmiş şekilde durur.

Penil travmalar, cinsel ilişki sırasında yapılan ani ve sert hareketler, penis kırılması, cinsel aktivite, mastürbasyon, vaskülit gibi damar iltihaplanmaları Peyronie hastalığının oluşmasına yol açabilir. Peyronie hastalığında eğrilik aşırı derecede belirgin olabilir ve cinsel ilişkiye engel olabilir. Bu genellikle partnerler için rahatsızlık verir. Peniste kitle ve eğrilik her erkek tarafından görülmez ve hastalık herkeste aynı şiddette olmaz.

Penil eğriliği hızla ilerleyen bir hastalıktır. İlk başlarda ereksiyonda ağrı duyulmaya başlanır ve bu ağrılı dönem doktor müdahalesi olmadan kaybolur. Kişi sert plakları penis şaftında hissetmeye başladığında ereksiyon sırasında peniste eğrilik ve açılma olduğunu fark eder. Bu nedenle, peniste ağrı ve kitle hissi varsa, şüphe ve problem yaşamadan doktora başvurulmalıdır. Çünkü her geçen süre, cinsel hayatı olumsuz etkileyebilir. Herhangi bir yaşta görülebilmesine rağmen, Peyronie hastalığının genellikle görülme yaşı 50’dir. Hastalığın oluşmasında kalıtsal bir yatkınlık olmasına rağmen, ailesinde bu hastalık bulunmayan kişilerde de görülebilir.

Estetik açıdan, yani kişi penil görüntüsünden rahatsız oluyor ve bu yüzden partnerinin yanında soyunmaktan kaçınıyor ve ilişkiye giremiyorsa, bu bir sorunun düzeltilmesi gerektiğini gösterir. Peyronie hastalığı tanısı, fibröz plağın yeri ve büyüklüğünü belirlemek için yapılan kavernozografi ile konur.

Penis Eğrilikleri Neye Sebep Olur?

Penis eğriliği doğuştan olabileceği gibi ilerleyen dönemde yaşanan bir dizi hastalık, cerrahi müdahaleler veya cinsel ilişki sırasında yaşanan travmalara bağlı olarak ortaya çıkabilir.

Doğuştan penis eğriliği: Penisin anatomik yapısında ereksiyonu sağlayan kan damarlarını içeren iki tane süngerimsi doku ve idrar yolunun bulunduğu bir süngerimsi doku bulunmaktadır. Anne karnında, bu süngerimsi yapıların birinde büyüme ve gelişme geriliği olabilir. Bu durum, ereksiyon sırasında gelişimin küçük olduğu tarafa doğru penil eğilmesine sebep olur.

Ayrıca, halk arasında “peygamber sünneti” olarak da bilinen “hipospadias” hastalığı, yani idrar deliğinin olması gereken yerden daha altta bulunması da penil eğriliğe neden olabilir. Bu hastalarda, genellikle idrar yolunun içinde yer aldığı süngerimsi dokunun gelişimi daha küçüktür. Ereksiyon sırasında peniste aşağıya doğru bir eğrilik meydana gelir.

Sonradan gelişen penis eğriliği: Penis boyutu ve şekil bozuklukları ilerleyen yaşlarda genellikle Peyronie hastalığından kaynaklanır. Peyronie hastalığı, peniste sertleşmeyi sağlayan kan damarlarını içeren süngerimsi dokuda ve bu dokuyu çevreleyen, sertleşmeyi sağlayan dış kılıfta kireçlenme ile ilerleyen bir rahatsızlıktır. Yaş faktörü dışında, penile cerrahi girişimler de peniste boyut, ölçü, biçim ve şekil bozukluğu ve eğriliğine neden olabilir.

Penis eğriliği nedir? Doğuştan kaynaklanan fizyolojik özelliklerden dolayı penis bazı kişilerde, sağa ya da sola doğru eğri olabilir. Aslında abartılı olmadığı sürece Penis Eğriliği normal sayılabilir. Öncelikle normal olan penis düzgünlüğünün ortaya koyulması ve eğriliğin derecelerinin bilinmesi, sorunun çözümü için gereklidir.

Tavsiye içeriğimize göz atın => Penis büyütme ameliyatı fiyatları

Normal olmayan kırılma, partnere veya kendisine acı veren durumlar için söz konusudur. Bu sınıfa giren her penis şekli eğri olarak kabul edilir ve tedavi edilmesi gerekir.

Eğri olan penis doğuştan ve sonradan oluşan bir durum olarak değerlendirilir. Doğuştan olan penis kırılmalarında genelde erkek cinsel aktif yaşa geldiğinde bunu fark eder. Eğrilik fazlaysa veya bireyde kaygı yaratıyorsa pilikasyon ameliyatı ile düzeltilebilir.

Sonradan oluşan penis eğriliği hastalığına Peyroni adı verilir. Erektil cisimlerin şaft dokusu dışında kalan kısımlarda ve kıkırdaksı doku içerisinde kalan kılıfların, fibroz plak oluşturarak peniste eğrilik oluşturması ve açılanmaya neden olması Peyroni hastalığının nedenidir.

Peyroni hastalığına penis bölgesine gelen travmalar ya da cinsel ilişkinin sert bir şekilde yaşanması, penis kırılması ya da aşırı seks neden olarak gösterilir.

Genelde kişilerde %1-2 oranında görülür. Eğrilme bazı durumlarda çok belirgin olarak görünebilir. Bazı durumlarda cinsel birleşme imkansız bir hal alır ve cinsel yaşamın olumsuz olarak etkilenmesine neden olur. İlerleme özelliği bulunan bir hastalıktır ve ereksiyonlarda çoğu zaman ağrı yaşanır. Bu ağrılar zamanla kendiliğinden kaybolur.

Peniste ereksiyon sırasında bir ağrı varsa derhal doktora başvurulmalıdır. Herhangi bir yaşta görülebilir ancak sık olarak 50 yaşlarında görülür.

Penis Eğriliği Tedavi Yöntemleri

Bazı ilaçlarla tedavi edilebilir. İlaç tedavisi hastalığın ilk safhalarında %30-40 oranında bir düzelme sağlayabilir. Penis eğriliği tedavisinde penis içerisine yapılan Kortizon enjeksiyonları da bir tür tedavi yöntemidir.

Cerrahi tedavinin yöntem olarak uygulanabilmesi için penis eğriliğinin 30 derecenin üzerinde olması gerekir. Yeterli sertleşmeye ulaşamayan ve cinsel birleşme sırasında zorluk yaşatan penis eğriliği cerrahi operasyonlar ile düzeltilir. Eğer bu durumlar normal seyrindeyse cerrahi operasyona gerek yoktur.

Eğrilik hafifse ve sertleşme sorunları yoksa nesbit ya da plikasyon operasyonları tercih edilir. Ancak eğrilik yoğun ve gözle görülebilir bir durumda ise sertleşme sorunu da olmuyorsa, yama yöntemi ile sorun giderilebilir.

Eğrilik ilerleyen bir safhada ise ve sertleşme sorunu yaşanıyorsa penil protez operasyonları ile sorun giderilir.

MUTLAKA OKUMALISIN! Cinsel İsteksizlik Nedenleri

Penis Eğriliğinin Yol Açtığı Sorunlar

Penis eğriliği sebebiyle ortaya çıkan en önemli sorun, cinsel aktivite sırasında şiddetli ağrıların oluşmasıdır. Penis eğriliğinin ileri boyutlarda olduğu bazı hallerde ise cinsel birleşmenin mümkün olmadığı görülmektedir. Şiddetli eğriliklerde penis vajen birlikteliği imkânsız hale gelmekte, bu durum hem erkek hem de kadında cinsel sorunların başlangıcına temel oluşturmaktadır. Ayrıca erkek açısından bu sorun estetik kaygıların oluşmasına sebep olurken, ilişkide başarısızlık düşüncesi sebebiyle psikolojik sorunlar da meydana gelebilmektedir.

Penis Eğriliği belirtileri nelerdir?

Çok fazla yaygın olmamakla birlikte bazı erkeklerde görülen penis eğriliği sorunu, doğuştan gelen bir sebebe bağlı olduğunda herhangi bir ağrı hissi olmaksızın gelişmektedir. Ergenlik dönemine girildikten sonra ereksiyon durumunda iyice belirginleşen bu durum, fark edildiği ilk dönemlerde doktor kontrolü gerektirmektedir.  Yaş ilerlemesi sonucu ortaya çıkan ve Peyronie hastalığından kaynaklanan penis eğrilikleri ise, akut ve kronik olmak üzere 2 evrede gerçekleşmektedir. Bu tür rahatsızlıklar doğuştan gelen penis eğriliklerinden farklı olarak, belirgin bir ağrı ile kendisini belli etmektedir. Akut dönemde ağrılarla başlayan dönem plakların ortaya çıktığı dönem olarak değerlendirilmekte ve yaklaşık 1-1,5 yıl sürmektedir. Bu dönemde herhangi bir tedavi uygulanmaması halinde peniste şekil bozuklukları oluşmaya başlayarak eğrilme meydana gelmekte, bazı hallerde bireyde erekte sorunlarına da neden olur.

Erkek Genital Estetik Tedavilerimiz
Talep Formu
Bizimle İletişime Geç
Hemen Bizi Arayın

+90 535 463 53 33