+90 535 463 53 33
info@cemozluk.com

Erkeklerde Cinsel Sorunlara Hangi Bölüm Bakar?

Erkeklerde Cinsel Sorunlar: Nedir ve Neden Olur?

Erkeklerde cinsel sorunlar, cinsel işlevlerde ve performansta yaşanan problemlerdir. Bu sorunlar, fiziksel, psikolojik ve duygusal faktörlerin etkisiyle ortaya çıkabilir. Yaygın olarak görülen erkek cinsel sorunları arasında erken boşalma, erektil disfonksiyon, azalmış libido, cinsel isteksizlik ve cinsel ağrı yer alır.

Erkeklerde cinsel sorunların nedenleri çeşitlidir. Yaş, sağlık durumu, stres, anksiyete, depresyon, ilaç kullanımı, hormonal dengesizlikler, kronik hastalıklar ve yaşam tarzı faktörleri gibi birçok etken, cinsel işlevlerde bozulmalara yol açabilir. Ayrıca, psikolojik ve duygusal faktörler de cinsel sorunların gelişiminde önemli rol oynayabilir.

Cinsel Sorunların Yaygınlığı

Erkeklerde cinsel sorunlar oldukça yaygındır. Çeşitli araştırmalar, erkeklerin yaklaşık %10-52 arasında erektil disfonksiyon, %20-30 arasında erken boşalma ve %10-15 arasında azalmış libido gibi cinsel işlev bozukluklarından muzdarip olduklarını göstermektedir. Bu sorunların sıklığı, yaş, sağlık durumu ve diğer faktörlere göre değişebilmektedir.

Cinsel sorunlar, erkeklerin yaşam kalitesini, ilişkilerini ve genel refahını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, bu sorunların erken teşhisi ve uygun tedavisi oldukça önemlidir.

Hangi Bölümde Yardım Almalı?

Erkeklerde görülen cinsel sorunların teşhisi ve tedavisi için çeşitli sağlık uzmanlarına başvurulabilir. Aşağıda, bu konuda yardım alınabilecek bölümler ve uzmanlar yer almaktadır:

 1. Üroloji: Erkek cinsel sağlığı ve işlevleri ile ilgilenen ürologlar, erektil disfonksiyon, erken boşalma, cinsel ağrı ve diğer fiziksel cinsel sorunların değerlendirilmesi ve tedavisinde uzmanlaşmışlardır.
 2. Endokrinoloji: Hormonal dengesizlikler ve cinsel sorunlar arasındaki ilişkiyi inceleyen endokrinologlar, testosteron eksikliği, tiroid bozuklukları ve diğer hormonal faktörlerin neden olduğu cinsel işlev bozukluklarının tedavisinde rol oynarlar.
 3. Psikiyatri/Psikoloji: Cinsel sorunların psikolojik ve duygusal boyutlarıyla ilgilenen psikiyatristler ve klinik psikologlar, anksiyete, depresyon, stres ve ilişki problemlerinin neden olduğu cinsel işlev bozukluklarının tedavisinde uzmanlaşmışlardır.
 4. Aile Hekimliği: Birinci basamak sağlık hizmetleri sunan aile hekimleri, cinsel sorunların ilk değerlendirmesini yapabilir ve gerekli durumlarda ilgili uzmanlara yönlendirebilir.

Erkeklerde görülen cinsel sorunlar, çoğunlukla birden fazla faktörün etkileşimi sonucunda ortaya çıkabilir. Bu nedenle, kapsamlı bir değerlendirme ve multidisipliner bir yaklaşım, en uygun tedavi planının belirlenmesinde önemlidir.

Cinsel Sorunlara Bakan Uzmanlar

Erkeklerde cinsel sorunların tanı ve tedavisinde rol oynayan başlıca uzmanlar şunlardır:

 • Ürologlar: Erkek üreme sistemi ve cinsel işlevlerin değerlendirilmesi ve tedavisinde uzmanlaşmış hekimlerdir. Erektil disfonksiyon, erken boşalma, cinsel ağrı, prostat sorunları ve diğer fiziksel cinsel sorunların tedavisinde önemli rol oynarlar.
 • Endokrinologlar: Hormonal dengesizliklerin cinsel işlevler üzerindeki etkilerini inceleyen ve bu sorunların tedavisinde uzman olan hekimlerdir. Testosteron eksikliği, tiroid bozuklukları gibi hormonal faktörlerin neden olduğu cinsel sorunların tedavisinde rol alırlar.
 • Psikiyatristler ve Klinik Psikologlar: Cinsel sorunların psikolojik ve duygusal boyutlarını değerlendiren ve tedavi eden uzmanlarıdır. Anksiyete, depresyon, stres ve ilişki problemlerinin neden olduğu cinsel işlev bozukluklarının tedavisinde görev alırlar.
 • Aile Hekimleri: Birinci basamak sağlık hizmetleri sunan aile hekimleri, cinsel sorunların ilk değerlendirmesini yapabilir, uygun tedavi planı oluşturabilir veya ilgili uzmanlara yönlendirebilir.
 • Cinsel Terapistler: Cinsel işlev bozuklukları, cinsel ilişki problemleri ve cinsel sağlık konularında uzmanlaşmış danışmanlar ve terapistlerdir. Psikolojik ve ilişkisel boyutların tedavisinde önemli rol oynarlar.

Bu uzmanlar, hastanın öyküsü, fiziksel muayene, laboratuvar testleri ve görüntüleme yöntemleri gibi çeşitli değerlendirme araçlarını kullanarak, erkeklerde görülen cinsel sorunların nedenlerini belirler ve uygun tedavi planını oluştururlar.

Erkeklerde Cinsel Sorunları Teşhis Etmek

Erkeklerde cinsel sorunların teşhisi için kapsamlı bir değerlendirme süreci gereklidir. Teşhis aşamasında aşağıdaki adımlar izlenir:

 1. Öykü Alma: Hastanın cinsel sorunlarına ilişkin ayrıntılı bir öykü alınır. Bu öyküde, sorunun başlangıcı, süresi, şiddeti, ilişkiyi etkileme düzeyi ve diğer eşlik eden sağlık sorunları değerlendirilir.
 2. Fiziksel Muayene: Ürolojik ve endokrinolojik muayeneler yapılır. Erektil fonksiyon, duyusal işlevler, genital organların yapısı ve hormonal dengeler incelenir.
 3. Laboratuvar Testleri: Kan testleri (testosteron, tiroid fonksiyonları, kan şekeri, vb.), idrar testleri ve diğer biyokimyasal analizler cinsel sorunların nedenlerini belirlemek için kullanılır.
 4. Görüntüleme Yöntemleri: Gerekli durumlarda, Doppler ultrasonografi, kavernozografi, MRI gibi görüntüleme teknikleri kullanılarak cinsel işlevleri etkileyen anatomik ve vasküler problemler araştırılır.
 5. Psikolojik Değerlendirme: Anksiyete, depresyon, stres, ilişki problemleri gibi psikolojik faktörlerin cinsel sorunlardaki rolü, psikiyatrik ve psikolojik değerlendirmelerle belirlenir.

Kapsamlı bir değerlendirme sonucunda, cinsel sorunun altında yatan fiziksel, psikolojik veya hormonal nedenler tespit edilir. Bu sayede, uygun tedavi planı oluşturulabilir.

Tedavi Seçenekleri ve Yöntemleri

Erkeklerde görülen cinsel sorunların tedavisinde çeşitli yöntemler kullanılır. Tedavi seçenekleri aşağıdaki gibidir:

 1. Yaşam Tarzı Değişiklikleri ve Önleme Yöntemleri:
 2. Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, stres yönetimi, sigara ve alkol kullanımının azaltılması
 3. Kronik hastalıkların (diyabet, hipertansiyon, vb.) kontrol altında tutulması
 4. Cinsel sağlık eğitimleri ve cinsel hijyen uygulamaları
 5. Psikolojik Destek ve Terapi:
 6. Bireysel veya çift terapisi
 7. Bilişsel-davranışçı terapi
 8. Cinsel terapi
 9. Stres yönetimi teknikleri
 10. İlaç Tedavisi:
 11. Erektil disfonksiyon için fosfodiesteraz-5 inhibitörleri (sildenafil, tadalafil, vb.)
 12. Erken boşalma için geciktirici ilaçlar
 13. Hormonal tedaviler (testosteron replasman tedavisi, vb.)
 14. Cerrahi Müdahaleler:
 15. Penil protez implantasyonu
 16. Penil traksiyon cihazları
 17. Penil rekonstrüktif cerrahiler

Tedavi seçenekleri, hastanın özelliklerine, cinsel sorunun nedenlerine ve şiddetine göre bireyselleştirilir. Multidisipliner bir yaklaşım, en uygun tedavi planının belirlenmesinde önemlidir.

Yaşam Tarzı Değişiklikleri ve Önleme Yöntemleri

Erkeklerde cinsel sorunların önlenmesi ve tedavisinde yaşam tarzı değişiklikleri önemli rol oynar. Aşağıdaki önlemler ve değişiklikler, cinsel sağlığı korumak ve iyileştirmek için önerilir:

 • Sağlıklı ve dengeli beslenme: Antioksidan, vitamin ve minerallerce zengin bir diyet, cinsel işlevleri destekler.
 • Düzenli egzersiz: Kardiyovasküler sağlığı ve kan dolaşımını iyileştirerek cinsel performansı artırır.
 • Stres yönetimi: Yoga, meditasyon, nefes egzersizleri gibi stres azaltıcı uygulamalar, cinsel işlevleri olumlu etkiler.
 • Sigara ve alkol kullanımının azaltılması: Bu alışkanlıklar, cinsel sorunlara zemin hazırlayabilir.
 • Kronik hastalıkların kontrolü: Diyabet, hipertansiyon, kalp-damar hastalıkları gibi sorunların tedavisi, cinsel sağlığı iyileştirir.
 • Cinsel sağlık eğitimleri: Cinsel hijyen, cinsel işlevler ve sorunlar hakkında bilgi edinmek, koruyucu önlemler almayı sağlar.

Yaşam tarzı değişiklikleri, cinsel sorunların önlenmesi ve tedavisinde önemli bir role sahiptir. Sağlıklı bir yaşam tarzı, erkeklerin cinsel sağlığını korumalarına yardımcı olur.

Psikolojik Destek ve Terapi

Cinsel sorunların psikolojik ve duygusal boyutlarının tedavisinde, psikolojik destek ve terapi yöntemleri önemli rol oynar. Aşağıdaki terapi seçenekleri kullanılabilir:

 1. Bireysel Terapi: Anksiyete, depresyon, stres gibi psikolojik faktörlerin cinsel sorunlardaki etkisi, bireysel terapi yoluyla ele alınır.
 2. Çift Terapisi: İlişki problemleri, iletişim sorunları ve cinsel uyum problemleri, çift terapisi ile değerlendirilir ve çözüme kavuşturulur.
 3. Bilişsel-Davranışçı Terapi: Olumsuz düşünce ve davranış kalıplarının değiştirilmesi, cinsel işlevleri iyileştirmede etkilidir.
 4. Cinsel Terapi: Cinsel işlev bozukluklarının psikolojik ve ilişkisel boyutlarına odaklanan özel bir terapi yaklaşımıdır.
 5. Stres Yönetimi Teknikleri: Gevşeme egzersizleri, meditasyon, biyofeedback gibi teknikler, stresin neden olduğu cinsel sorunların tedavisinde kullanılır.

Psikolojik destek ve terapi, erkeklerde görülen cinsel sorunların tedavisinde önemli bir yer tutar. Hastanın ihtiyaçlarına göre bireyselleştirilmiş bir tedavi planı, en etkili sonuçları sağlar.

İlaç Tedavisi ve Cerrahi Müdahaleler

Bazı erkeklerde cinsel sorunların tedavisinde ilaç tedavisi ve cerrahi müdahaleler gerekebilir. Aşağıda bu yöntemler hakkında bilgi verilmektedir:

 • İlaç Tedavisi:
 • Erektil Disfonksiyon: Fosfodiesteraz-5 inhibitörleri (sildenafil, tadalafil, vb.) etkili bir şekilde erektil fonksiyonu iyileştirir.
 • Erken Boşalma: Geciktirici ilaçlar (dapoksetin, vb.), erken boşalmayı önlemede kullanılır.
 • Hormonal Tedaviler: Testosteron replasman tedavisi, testosteron eksikliğine bağlı cinsel sorunların tedavisinde uygulanır.
 • Cerrahi Müdahaleler:
 • Penil Protez İmplantasyonu: Erektil disfonksiyonun tedavisinde kullanılan cerrahi bir yöntemdir.
 • Penil Traksiyon Cihazları: Cihazları, penil uzunluk ve kalınlığı artırmak için kullanılır.

Cerrahi müdahaleler, diğer tedavi seçeneklerinin başarısız olduğu veya uygun olmadığı durumlarda değerlendirilebilir. Bu yöntemler, uzman hekimler tarafından dikkatle uygulanmalı ve hasta ile kapsamlı bir şekilde görüşülmelidir.

Özellikle cerrahi müdahaleler, riskler ve olası komplikasyonlar açısından dikkatle değerlendirilmelidir. Hastanın beklentileri, yaşam tarzı ve genel sağlık durumu göz önünde bulundurulmalıdır.

İlaç tedavisi ve cerrahi müdahaleler, diğer tedavi seçenekleriyle birlikte kullanıldığında daha etkili sonuçlar elde edilebilir. Bütüncül bir yaklaşım, erkeklerde görülen cinsel sorunların tedavisinde önemli rol oynar.

Erkeklerde görülen cinsel sorunlar hakkında daha fazla bilgi edinmek ve uzman desteği almak için bugün randevu alın. Sağlıklı bir cinsel yaşam için ilk adımı atın!

Talep Formu
Bizimle İletişime Geç
Hemen Bizi Arayın

+90 535 463 53 33