+90 535 463 53 33
info@cemozluk.com

Sertleşmeye Hangi Doktor Bakar?

Sertleşme Sorunu Nedir?

Sertleşme sorunu, erkeklerin cinsel ilişki sırasında yeterli düzeyde sertleşememesi veya sertleşmenin devam ettirilememesi anlamına gelir. Bu durum, cinsel işlev bozukluğu olarak da adlandırılır. Sertleşme sorunu, erkeklerin cinsel yaşamını ve özgüvenini olumsuz yönde etkileyebilir.

Sertleşme sorunu, çeşitli fiziksel ve psikolojik nedenlerden kaynaklanabilir. Yaşa bağlı değişiklikler, kronik hastalıklar, ilaç kullanımı, stres ve kaygı gibi faktörler sertleşme sorununa neden olabilir. Bu sorun, erkeklerin cinsel yaşamlarını önemli ölçüde etkileyebilir ve kişilerarası ilişkilerde de sorunlara yol açabilir.

Sertleşme Sorununun Nedenleri

Sertleşme sorunu, çeşitli faktörlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkabilir. Başlıca nedenleri aşağıda sıralanmıştır:

 1. Yaşa Bağlı Değişiklikler: Erkeklerin yaşı ilerledikçe, testosteron seviyelerinde düşüş ve damar yapısındaki değişiklikler sertleşme sorununa yol açabilir.
 2. Kronik Hastalıklar: Diyabet, kalp hastalıkları, hipertansiyon, nörolojik bozukluklar ve hormon dengesizlikleri sertleşme sorununa neden olabilir.
 3. İlaç Kullanımı: Bazı ilaçlar, özellikle antidepresanlar, kan basıncı düşürücü ilaçlar ve kemoterapi ilaçları sertleşme sorununa yol açabilir.
 4. Psikolojik Faktörler: Stres, kaygı, depresyon, travma ve cinsel performans baskısı gibi psikolojik faktörler sertleşme sorununa katkıda bulunabilir.
 5. Yaşam Tarzı Faktörleri: Sigara, alkol kullanımı, obezite ve fiziksel aktivite eksikliği de sertleşme sorununa neden olabilir.

Sertleşme Sorunu Teşhisi

Sertleşme sorununun teşhisi için öncelikle kapsamlı bir tıbbi değerlendirme yapılması gerekir. Bu değerlendirme şu adımları içerir:

 • Tıbbi Öykü: Doktor, hastanın sağlık geçmişi, kullandığı ilaçlar, kronik hastalıkları ve yaşam tarzı alışkanlıklarını ayrıntılı olarak inceler.
 • Fiziksel Muayene: Doktor, hastanın genital organlarını ve sinir sistemini değerlendirir. Ayrıca, damar sağlığı ve hormonal dengeyi kontrol eder.
 • Laboratuvar Testleri: Kan testleri, hormon seviyeleri, şeker düzeyi, kolesterol ve testosteron gibi biyokimyasal parametreler incelenir.
 • Görüntüleme Testleri: Gerekli durumlarda, penis damarlarının durumunu değerlendirmek için Doppler ultrasonografi veya diğer görüntüleme yöntemleri kullanılabilir.

Bu kapsamlı değerlendirme, sertleşme sorununun nedenini belirlemek ve uygun tedavi yöntemini seçmek için önemlidir.

Sertleşme Sorununu Tedavi Eden Doktorlar

Sertleşme sorunu, farklı uzmanlık alanlarındaki doktorlar tarafından tedavi edilebilir. Başlıca doktor grupları şunlardır:

 1. Ürologlar: Üroloji, erkek üreme sistemi ve cinsel işlev bozuklukları alanında uzmanlaşmış doktorlardır. Ürologlar, sertleşme sorununun teşhisi ve tedavisi konusunda en yetkin kişilerdir.
 2. Endokrinologlar: Hormonal dengesizliklerin neden olduğu sertleşme sorunlarının tedavisinde görev alırlar.
 3. Nörologlar: Sertleşme sorununa neden olabilecek nörolojik bozuklukların değerlendirilmesi ve tedavisi için başvurulabilecek doktorlardır.
 4. Psikiyatristler: Psikolojik faktörlerin neden olduğu sertleşme sorunlarının tedavisinde rol oynarlar.
 5. Aile Hekimleri: İlk başvuru noktası olarak, sertleşme sorununun değerlendirilmesi ve gerekli uzmanlık alanına yönlendirilmesi için aile hekimlerine başvurulabilir.

Ürologların Sertleşme Sorununa Yaklaşımı

Ürologlar, sertleşme sorununun teşhisi ve tedavisi konusunda en deneyimli doktorlardır. Ürologların sertleşme sorununa yaklaşımı şu şekildedir:

 1. Kapsamlı Değerlendirme: Ürologlar, hastanın tıbbi öyküsünü, fiziksel muayene bulgularını ve laboratuvar testlerini ayrıntılı olarak inceler.
 2. Nedenlerin Belirlenmesi: Sertleşme sorununa yol açan fiziksel, psikolojik veya hormonal faktörlerin belirlenmesi için çeşitli testler yapılır.
 3. Tedavi Planlaması: Hastanın ihtiyaçlarına ve sertleşme sorununun nedenlerine göre, en uygun tedavi yöntemi seçilir.
 4. Tedavi Yaklaşımları: Ürologlar, ilaç tedavisi, cerrahi müdahaleler, fiziksel tedaviler ve psikoterapi gibi çeşitli yöntemleri kullanabilirler.
 5. Takip ve Değerlendirme: Tedavi sonrası hastanın durumu yakından takip edilir ve gerekli düzenlemeler yapılır.

Sertleşme Sorunu İçin Hangi Doktora Gitmeli?

Sertleşme sorunu için ilk başvuru noktası genellikle aile hekimidir. Aile hekimi, hastanın öyküsünü, fiziksel muayene bulgularını ve temel laboratuvar testlerini değerlendirerek sertleşme sorununun nedenini belirler. Eğer gerekli görürse, hastayı ilgili uzman doktorlara yönlendirir.

Sertleşme sorunu için en uygun uzman doktorlar şunlardır:

 • Ürologlar: Sertleşme sorunlarının teşhisi ve tedavisi konusunda en yetkin doktorlardır. Ürologlar, kapsamlı değerlendirme yaparak nedenleri belirler ve uygun tedavi yöntemlerini uygularlar.
 • Endokrinologlar: Hormonal dengesizliklerin neden olduğu sertleşme sorunlarının tedavisinde görev alırlar.
 • Nörologlar: Nörolojik bozuklukların neden olduğu sertleşme sorunlarının değerlendirilmesi ve tedavisi için başvurulabilecek doktorlardır.
 • Psikiyatristler: Psikolojik faktörlerin neden olduğu sertleşme sorunlarının tedavisinde rol oynarlar.

Hastanın durumuna göre, bu doktorlardan biri veya birkaçı ile iş birliği içinde çalışılabilir. Sertleşme sorununun nedeni belirlenip uygun tedavi yöntemi seçildikten sonra, hastanın takibi ve değerlendirilmesi de önemlidir.

Sertleşme Sorunu İçin Hangi Testler Yapılır?

Sertleşme sorununun teşhisi için çeşitli testler yapılabilir. Başlıca testler şunlardır:

 • Kan Testleri: Testosteron, prolaktin, tiroid hormonları, glukoz, kolesterol ve diğer biyokimyasal parametreler ölçülür.
 • Doppler Ultrasonografi: Penis damarlarının durumunu ve kan akışını değerlendirmek için kullanılan bir görüntüleme yöntemidir.
 • Kavernozometri ve Kavernozografi: Penis içindeki basınç ve kan akışını ölçmek için uygulanan invaziv bir testtir.
 • Nörofizyolojik Testler: Sinir sistemindeki bozuklukları tespit etmek için elektromiyografi (EMG) ve somatosensoriyel uyarılmış potansiyeller (SSEP) gibi testler yapılır.
 • Psikolojik Değerlendirme: Stres, kaygı, depresyon ve cinsel performans baskısı gibi psikolojik faktörlerin değerlendirilmesi için psikolojik testler uygulanabilir.

Bu testler, sertleşme sorununun nedeninin belirlenmesi ve uygun tedavi yönteminin seçilmesi için önemlidir.

Sertleşme Sorunu Tedavi Yöntemleri

Sertleşme sorununun tedavisi, nedenlerine göre çeşitlilik gösterir. Başlıca tedavi yöntemleri şunlardır:

 • İlaç Tedavisi: Fosfodiesteraz-5 (PDE5) inhibitörleri (sildenafil, tadalafil, vardenafil), testosteron replasman tedavisi ve diğer ilaçlar kullanılabilir.
 • Cerrahi Tedavi: Vasküler cerrahi, protez implantasyonu, penil enjeksiyon tedavisi gibi cerrahi yöntemler uygulanabilir.
 • Fiziksel Tedaviler: Vakum cihazları, penis pompaları, penil enjeksiyonlar ve penil rehabilitasyon egzersizleri gibi fiziksel tedavi yöntemleri kullanılabilir.
 • Psikoterapi: Stres, kaygı, depresyon ve cinsel performans baskısı gibi psikolojik faktörlerin tedavisinde psikoterapi yöntemleri uygulanabilir.
 • Yaşam Tarzı Değişiklikleri: Sigara bırakma, düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme ve stres yönetimi gibi yaşam tarzı değişiklikleri de sertleşme sorunlarının tedavisine katkıda bulunabilir.

Sertleşme sorununu tedavi eden doktorlar, hastanın ihtiyaçlarına ve sorunun nedenlerine göre bu yöntemlerden birini veya birkaçını bir arada kullanabilirler.

Sertleşme sorunu yaşıyorsanız, hemen bir urologa başvurun. Uzman bir doktorla görüşerek sorununuzun nedenini belirleyebilir ve uygun tedavi yöntemlerini uygulayabilirsiniz. Daha sağlıklı ve mutlu bir cinsel yaşam için adım atın!

Talep Formu
Bizimle İletişime Geç
Hemen Bizi Arayın

+90 535 463 53 33